สินค้าใหม่ (27)

ID : 69916
Last Update : 24/01/2556 16:33 Preview : 12,997
ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 m.m. Copper wire diameter 0.35 m.m.
ID : 69921
Last Update : 06/10/2555 07:25 Preview : 11,061
ID : 69922
Last Update : 14/07/2555 10:04 Preview : 10,554
ID : 69923
Last Update : 14/07/2555 10:10 Preview : 10,444
ID : 69924
Last Update : 14/07/2555 10:21 Preview : 10,797
ID : 69925
Last Update : 27/11/2555 11:41 Preview : 11,014
ID : 69927
Last Update : 27/11/2555 11:38 Preview : 11,656
ID : 69928
Last Update : 27/11/2555 11:38 Preview : 11,184
ID : 69929
Last Update : 14/01/2556 14:43 Preview : 12,585
สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 mm2 (Down Conductor size 50 mm2) ใช้สำหรับงานวางระบบป้องกันฟ้าผ่า
ID : 69931
Last Update : 26/12/2555 11:17 Preview : 12,740
สายทองแดงเปลือย ขนาด 95 mm2 Stranded Copper Conductor size 95 mm2 (Down Conductor) ใช้สำหรับการวางระบบป้องกันฟ้าผ่า
ID : 69932
Last Update : 27/06/2556 01:40 Preview : 13,033
ID : 69935
Last Update : 27/11/2555 11:36 Preview : 10,360
ID : 69936
Last Update : 27/11/2555 11:40 Preview : 10,458
ID : 78124
Last Update : 28/11/2555 09:13 Preview : 11,307
Annealed concentric copper wire ลวดทองแดงกลม อบนิ่ม Diameter = 1.6 mm 100 meter= 1.85 kg
ID : 78138
Last Update : 22/05/2556 02:06 Preview : 12,021
Annealed Copper Wire SWG#12 ลวดทองแดงอบนิ่มSWG #12
ID : 78139
Last Update : 28/11/2555 09:14 Preview : 10,355
Annealed Copper Wire SWG#14 ลวดทองแดงอบนิ่ม ขนาด SWG #14
ID : 78148
Last Update : 22/05/2556 02:04 Preview : 12,734
Annealed Copper Wire SWG#10 ลวดทองแดงอบนิ่ม SWG ขนาด #10
ID : 78175
Last Update : 23/08/2556 11:04 Preview : 13,576
Ground Rod กราวด์หรอด 1/2" 5 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Height = 1.5 m
ID : 78698
Last Update : 13/12/2555 09:09 Preview : 10,336
Solid Bare Copper Wire diameter 2.50 m.m. ลวดทองแดง (ลวดแข็ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2.50 ม.ม.
ID : 78700
Last Update : 13/12/2555 09:07 Preview : 11,654
Solid Bare Copper Wire diameter 3.00 m.m. ลวดทองแดงกลม(ลวดแข็ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดคือ 3.00 ม.ม