E-Catalog > อุปกรณ์ระบบล่อฟ้า-ผงเชื่อมสายทองแดง > แคล้มป์จับสายกราวด์ GROUND WIRE SUPPORT

PAGE VIEW : 4,889

Product Information :

Name :
แคล้มป์จับสายกราวด์ GROUND WIRE SUPPORT
Category :
  1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ระบบล่อฟ้า-ผงเชื่อมสายทองแดง
Brand :
PIGMAN
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
แคล้มป์จับสายกราวด์ 25-120 SQ.MM.

Product Detail :

แคล้มป์จับสายกราวด์ 25-120 SQ.MM.

 

มีอีกรุ่น

 

แคล้มป์จับ COPPER TAPE ขนาด 25 x 3 MM.Other Product In Group "อุปกรณ์ระบบล่อฟ้า-ผงเชื่อมสายทองแดง (1)"