น่ารู้ วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่า


หน้าฝนมาแล้ว พวกเรามาเตรียมความพร้อมกันดีกว่า นอกจากร่ม เสื้อกันฝนแล้ว สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จากหน้าฝนก็คือ ฟ้าร้องฟ้าผ่า ดังนั้น พวกเราจึงควรรู้วิธีเอาตัวรอดกรณีฟ้าผ่าไว้บ้าง จาก ฟิสิกส์ราชมงคล และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส