สินค้าแนะนำ (19)

ID : 68223
Last Update : 07/12/2564 08:37 Preview : 20,507
ID : 68247
Last Update : 29/06/2555 12:22 Preview : 26,547
BARE STRANDED CONDUCTORS สายทองแดงเปลือยล่อฟ้า ตั้งแต่ 4 sq.mm. - 240 sq.mm.
ID : 69916
Last Update : 24/01/2556 16:33 Preview : 15,574
ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 m.m. Copper wire diameter 0.35 m.m.
ID : 69921
Last Update : 06/10/2555 07:25 Preview : 12,919
ID : 69922
Last Update : 14/07/2555 10:04 Preview : 11,928
ID : 69923
Last Update : 14/07/2555 10:10 Preview : 11,990
ID : 78148
Last Update : 28/12/2564 08:44 Preview : 16,096
Annealed Copper Wire SWG#10 ลวดทองแดงอบนิ่ม SWG ขนาด #10
ID : 78163
Last Update : 23/08/2556 11:31 Preview : 21,731
Ground Rod กราวด์หรอด 5/8" 6 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Diameter= 16 mm Height = 1.8 m
ID : 78173
Last Update : 23/08/2556 11:33 Preview : 17,052
ID : 78176
Last Update : 23/08/2556 11:34 Preview : 18,860
ID : 78228
Last Update : 23/08/2556 11:30 Preview : 18,690
กราวด์หรอด 3/4" 10 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Height = 3 m
ID : 78231
Last Update : 24/01/2556 17:05 Preview : 19,037
ชุดล่อฟ้า 5/8" มี 2 แบบ ปลายแหลม และหัวสามแฉก ชุดล่อฟ้า 5/8" 1 เมตร ชุดล่อฟ้า 5/8" 0.6 เมตร ชุดล่อฟ้า 5/8" 0.5 เมตร
ID : 79520
Last Update : 01/11/2564 09:50 Preview : 17,723
ทองแดงแผ่น หนา 3 mm x กว้าง 9 mm รูปแบบสินค้า:เป็นขด ขดละประมาณ 50-60 กิโลกรัม
ID : 79644
Brand : T-LUG
Model : R-95
Last Update : 22/01/2556 14:11 Preview : 12,795
ID : 79818
Last Update : 25/01/2556 17:06 Preview : 15,205
สายทองแดงเปลือยตีเกลียว Down Conductor มีขนาดตั้งแต่ 6 มม2-240 มม2
ID : 82020
Last Update : 07/12/2564 08:39 Preview : 12,318
Annealed Copper Wire SWG#8 ลวดทองแดงอบนิ่ม ขนาด SWG#8
ID : 82047
Last Update : 02/12/2564 09:20 Preview : 15,514
สายอลูมีเนียมเปลือย 95 มม2 Stranded Aluminium Wire Size 95 Sq.mm. สำหรับงานวางระบบป้องกันฟ้าผ่า สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ใช้งาน
ID : 84177
Last Update : 13/06/2556 13:51 Preview : 12,989
ID : 179829
Last Update : 10/06/2565 07:53 Preview : 1,946
บัสบาร์ ทองแดง ทองแดงแผ่น COPPER BUSBAR COPPER PURITY 99.9+% JIS H 3140 มอก 408-2553 Hardness : 1/2 H ความยาวมาตราฐาน 5 M