ไฟฟ้า - ผู้รับเหมาติดตั้งระบบ

ID : 82047
Last Update : 02/12/2564 09:20 Preview : 15,514
สายอลูมีเนียมเปลือย 95 มม2 Stranded Aluminium Wire Size 95 Sq.mm. สำหรับงานวางระบบป้องกันฟ้าผ่า สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ใช้งาน