������������������ - ���������������������������

ID : 68223
Last Update : 07/12/2564 08:37 Preview : 20,570
ID : 69916
Last Update : 24/01/2556 16:33 Preview : 15,601
ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 m.m. Copper wire diameter 0.35 m.m.
ID : 78163
Last Update : 23/08/2556 11:31 Preview : 21,811
Ground Rod กราวด์หรอด 5/8" 6 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Diameter= 16 mm Height = 1.8 m
ID : 78173
Last Update : 23/08/2556 11:33 Preview : 17,077
ID : 78175
Last Update : 23/08/2556 11:04 Preview : 17,019
Ground Rod กราวด์หรอด 1/2" 5 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Height = 1.5 m
ID : 78176
Last Update : 23/08/2556 11:34 Preview : 18,886
ID : 78228
Last Update : 23/08/2556 11:30 Preview : 18,730
กราวด์หรอด 3/4" 10 ฟุต แท่งหลักดินชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก Height = 3 m
ID : 78231
Last Update : 24/01/2556 17:05 Preview : 19,072
ชุดล่อฟ้า 5/8" มี 2 แบบ ปลายแหลม และหัวสามแฉก ชุดล่อฟ้า 5/8" 1 เมตร ชุดล่อฟ้า 5/8" 0.6 เมตร ชุดล่อฟ้า 5/8" 0.5 เมตร
ID : 79052
Last Update : 13/11/2564 09:40 Preview : 13,365
ลวดทองแดง Copper Wire มีหลายขนาด ตามขนาดมาตรฐาน SWG หรือตามขนาดมิลลิเมตร
ID : 79520
Last Update : 01/11/2564 09:50 Preview : 17,779
ทองแดงแผ่น หนา 3 mm x กว้าง 9 mm รูปแบบสินค้า:เป็นขด ขดละประมาณ 50-60 กิโลกรัม
ID : 79644
Brand : T-LUG
Model : R-95
Last Update : 22/01/2556 14:11 Preview : 12,810
ID : 79818
Last Update : 25/01/2556 17:06 Preview : 15,238
สายทองแดงเปลือยตีเกลียว Down Conductor มีขนาดตั้งแต่ 6 มม2-240 มม2
ID : 82049
Last Update : 15/05/2556 17:01 Preview : 13,723
แคล้มป์หัวใจ
ID : 82335
Last Update : 27/05/2556 09:25 Preview : 14,230
สามแฉก 3/4" มี 2 แบบ แบบทองแดงล้วน และ แบบทองเหลืองชุบทองแดง
ID : 178709
Last Update : 19/05/2564 15:51 Preview : 2,039