สายไฟ, สายเคเบิล

ID : 68219
Brand : GOLDEN LIGHT
Last Update : 20/12/2564 09:22 Preview : 18,883
สายเชื่อมสายอ๊อก "GOLDEN LIGHT " WELDING CABLE
ID : 69924
Last Update : 14/07/2555 10:21 Preview : 12,400
ID : 69926
Last Update : 17/07/2555 13:47 Preview : 12,258
ID : 79804
Last Update : 24/01/2556 16:58 Preview : 19,783
สายทองแดงเปลือยตีเกลียว Down Conductor มีขนาดตั้ง 6 -240 ม.ม.2 สามารถตัดความยาวตามความต้องการ